Dobrodošli u općinu Gornji Mihaljevec

Općina Gornji Mihaljevec jedinica je lokalne samouprave u Međimurskoj županiji. Općina obuhvaća područje naselja Badličan, Bogdanovec, Dragoslavec Breg, Dragoslavec Selo, Gornja Dubrava, Gornji Mihaljevec, Martinuševec, Preseka, Prhovec, Tupkovec, Vugrišinec i Vukanovec.

Naša općina nalazi se u zapadnom dijelu Međimurske Županije, graniči sa susjednim općinama Štrigova, Nedelišće, Sveti Juraj na Bregu, a na krajnjem zapadu, u dužini od 5 km (5051m) granica Općine poklapa se s državnom granicom prema Republici Sloveniji.

Taj je prostor u gospodarskom smislu desetljećima bio orijentiran velikim dijelom na susjednu Sloveniju – od prometa robe, zaposlenja do obrazovanja. Prema ocjeni krajobraznih vrijednosti prostora Županije, područje gornjeg Međimurja ima karakter osobito vrijednog predjela kojem teritorij Gornjeg Mihaljevca pripada u cijelosti.

Brežuljkasti predio kojeg čine krajnji obronci Alpa, čine ovaj prostorno manji dio Županije posve različit od preostalog dijela – od krajobraznih i prirodnih obilježja do specifičnosti ljudskog djelovanja i tipologije naseljenosti.

Povijesna vremenska crta

Spominjanje naše općine počinje davne 1651. godine.
Ovim kratkim slikovnim prikazom možete si predočiti napredovanje od
onih davnih dana pa sve do danas.

1651.

Prvo spominjanje Gornjeg Mihaljevca

Prvo pismeno spominjanje Gornjeg Mihaljevca datira iz godine 1650. kada se u popisu župa zagrebačke biskupije za sabiranje milostinje za zavod Sv. Jeronim u Rimu navode imena sela u sastavu današnje župe odnosno općine. Naselja općine većinom su nastala na križanjima šumskih putova ili na slobodnoj zemlji uz grofovske lugarnice. Predaja govori da je Gornji Mihaljevec svoje ime dobio po nekom lugaru Mihajlu.

1789.

Status župe

Godine 1789. Gornji Mihaljevec zadobiva status župe, a dotadašnju drvenu kapelu zamjenjuje zidana crkva Svete Katarine. Od tada je Gornji Mihaljevec centar vjerskog, gospodarskog, upravnog i kulturnog života ovog kraja.

2020.

Intenzivne rekonstrukcije i gradnje

Događaju se velike stvari u našoj općini. Obnavljala se stara zadružna zgrada u koju se sada preselio frizerski salon, otvorila se ljekarna, izgrađen je Mihalovski trg te obnovljena zgrada Doma kulture. U izgradnji je također i Sportsko - rekreacijski par Mladost u sklopu kojeg će se obnoviti nogometno igralište i izraditi pomoćno igralište na umjetnoj travi. Uz to napravit će se košarkaško i rukometno igralište, igralište za odbojku na pijesku, teniski teren, vanjski stolni tenis, dječje igralište te novi objekt svlačionica s pripadajućim sadržajima.

Danas

Na području naše općine danas se nalazi 12 naselja a to su Badličan, Bogdanovec, Dragoslavec Breg, Dragoslavec Selo, Gornji Mihaljevec, Gornja Dubrava, Martinuševec, Preseka, Prhovec, Tupkovec, Vugrišinec i Vukanovec.

Do današnjeg dana, općina Gornji Mihaljevec je jako napredovala u području kulture, umjetnosti, sporta, rekreacije i raznih događanja. Danas slušamo želje i potrebe svojih mještana te radimo sve što je u našoj mogućnosti u skladu s istima. Njegujemo stare običaje naših predaka, ali i stojimo uz bok našim mlađim naraštajima. Od jednog od manjih mjesta Gornjeg Međimurja, razvili smo se u mjesto ugodno i poželjno za život i mlađoj i starijoj populaciji.

0
stanovnika u našoj
općini
0
naselja
u našoj općini
0
kvadratna kilometra
površine
0
udruga i DVD-a
na području naše općine

Najnovije

Najnoviji događaji, aktivnosti i projekti.

Općina Gornji Mihaljevec © 2023. Sva prava pridržana.