Sve informacije će se otvoriti klikom na tekst.
Stožer civilne zaštite, e-mail: stozer.civilne.zastite@gornjimihaljevec.hr

OBAVIJESTI

Plus hosting - banner

PRAVA POTROŠAČA

Za informacije kliknite na sliku

Drage sumještanke i sumještani općine Gornji Mihaljevec, pred Vama se nalazi Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec za razdoblje od 2016. do 2020. godine. Strategija razvoja je najvažniji dugoročni planski dokument općine, jer se njime strateški i akcijski određuje u kojem pravcu ćemo usmjeriti naše napore za gospodarskim, komunalnim i društvenim razvojem i kako ćemo zacrtane ciljeve postići.

Kroz strategiju smo se još jednom suočili s našim realnim potrebama i razvojnim potencijalima. Odredili smo našu razvojnu viziju do 2020. godine u kojoj naglašavamo nužnost za održiv razvoj, razvoj poljoprivrede bazirane na visokoj dodanoj vrijednosti te razvoj malog poduzetništva i ruralnog turizma kao i razvoj društvenih sadržaja koje ćemo unaprijediti. Naša vizija, kao i cijeli dokument, Strategija razvoja općine Gornji Mihaljevec, je ambiciozna ali dostižna i realna.

Konkretnim mjerama i projektima koje smo ovim dokumentom definirali postići ćemo zamah u razvoju naše općine i ispunjene zacrtane vizije. Da bi ova strategija bila realna, bilo je potrebno odrediti i izvore sredstava, pri čemu smo se jasno opredijelili da ćemo zacrtane ciljeve postići financiranjem projekata kroz EU fondove. Međutim, ova namjera zahtjeva temeljitu i sustavnu pripremu projekata, na čemu smo već počeli raditi.

Strategija općine Gornji Mihaljevec 2016.-2020. nije samo popis lijepih želja ili studija koju JLS treba imati "reda radi". Samoj izradi dokumenta posvetili smo značajnu pažnju i uložili trud u promišljanje naših potencijala i razvojnih prilika. Stručni nositelj izrade strategije razvoja općine Gornji Mihaljevec 2016. - 2020. je tvrtka Eufondia d.o.o. iz Zagreba, a 100% troška izrade strategije također smo isfinancirali putem EU fondova. U njenu izradu uključili smo naše mještane, održali jednu javnu radionicu kao i javnu raspravu.

Svima koji su dali svoj doprinos u izradi ovog dokumenta ovim putem iskreno zahvaljujem. Nadam se i pozivam naše sumještane kao i sve dobronamjerne ljude iz gornjeg Međimurja da prate provedbu projekata iz strategije i da svojim idejama i inicijativama aktivno sudjeluju u njenoj realizaciji, na dobrobit sviju nas i cijelog našeg kraja.

Načelnik Općine Gornji Mihaljevec
Goran Lovrec

RAZVOJNA STRATEGIJA OPĆINE GORNJI MIHALJEVEC 2016. – 2020. (pdf)