Povjerenstvo za provedbu natječaja za referenta za administrativne i računovodstvene poslove

Pročelnik JUO Općine Gornji Mihaljevec je Odluku o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za referenta za administrativne i računovodstvene poslove (zamjena).

I.

            Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za provedbu natječaja za referenta za administrativne i računovodstvene poslove

            U Povjerenstvo za provedbu natječaja za referenta za administrativne i računovodstvene poslove imenuju se:

  1. Robert Veselko, vijećnik općine – za predsjednika;
  2. Jasenka Novak, zamjenica načelnika – za člana;
  3. Robert Kos, predsjednik Općinskog vijeća - za člana.

II.

            Povjerenstvo za provedbu natječaja obavlja sljedeće poslove:

III.

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Općine Gornji Mihaljevec. 

PROČELNIK
Karlo Miljančić

 

Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za referenta za administrativne i računovodstvene poslove (zamjena) (original -pdf)