Javni poziv za uključivanje djece u program za predagošku godinu 2015./2016.

Dječji vrtić "Zipka" Gornji Mihaljevec objavljuje Javni poziv za uključivanje djece u program predškole za predškolsku godinu 2015./16. Zahtjevi za upis se zaprimaju od 07. do 11. ožujka 2016. godine u Dječjem vrtiću "Zipka" Gornji Mihaljevec 16, radnim danom (od ponedjeljka do petka) od 08:00 do 12:00 sati.
Program predškole u trajanju od 150 sati (3 sata dnevno) započet će 21. ožujka 2016. godine.
Pravo na upis imaju djeca  koja su rođena od 01. travnja 2009. do 31. ožujka 2010. godine.
ZA UPIS JE POTREBNO PRILOŽITI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:

 1.  Ispunjen zahtjev za upis - preuzeti u dječjem vrtiću
 2. Potvrda pedijatra ili nadležnog liječnika o obavljenim sistematskom zdravstvenom pregledu za prijem djeteta u vrtić
 3. Preslike:
  1. Domovnice ili Rodnog lista
  2. Zdravstvene iskaznice djeteta
  3. Knjižice cijepljenja djeteta
  4. osobne iskaznice oba roditelja/skrbnika
  5. Knjižica cjepljenja (preslika)
 4. Ukoliko dijete ima neke posebne potrebe obavezno je donijeti i dokumentaciju koja to opisuje i potvrđuje (npr. alergije, kronična oboljenja. oštećenja/teškoće u razvoju i sl.) - potvrde liječnika/specijalista. 

RAVNATELJICA:
Romana Žižek


Javni pozvi za uključivanje djece u program predškole (original - pdf)