Rezultati pismenog testiranja pročelnika JUO

Pismeno testiranje sastojalo se od 20 pitanja, svako pitanje nosilo je 1 bod. Intervju će se provesti s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pismenom testiranju (10 bodova i više). Intervju će se održati u petak 15.12.2017. u 8:00 sati u vijećnici Općine Gornji Mihaljevec sa navedenim kandidatima.

RD.

BR.

ŠIFRA KANDIDATA

BROJ BODOVA (max.20)

BROJ BODOVA U POSTOTKU

1.

JURICA KOS

15

75 %

2.

RAMONA KOJTER

15

75 %

3.

SVETLANA TOMIČIĆ

16

80 %


POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA
Goran Lovrec v.r.
Robert Veselko v.r.
Jasenka Novak v.r.

Rezultati pismenog testiranja PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI za imenovanje pročelnika  JUO Općine Gornji Mihaljevec (original - pdf)