Javni poziv - evidentiranje nerazvrstanih cesta

Općina Gornji Mihaljevec kao pravna osoba u čijem su vlasništvu nerazvrstane ceste na administrativnom području Općine Gornji Mihaljevec, obavještava nositelje stvarnih prava na nekretninama koji neposredno graniče sa zemljištem predmetnih nerazvrstavih cesta o započinjanju postupka evidentiranja u katastar i zemljišnu knjigu.