Izjava o suglasnosti

Izjava o suglasnosti za obradu osobnih podataka

Izjava o nepostojanju zapreka