SANACIJA NERAZVRSTANE CESTE GM-NC-1015

Projekt Sanacija nerazvrstane ceste GM-NC-1015 prijavljen je na Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2020. godini prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Dana 26.lipnja 2020. godine sklopljen je ugovor sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije o sufinanciranju projekta SANACIJA NERAZVRSTANE CESTE GM-NC-1015, referentni broj projekta PORLZ199.

Ovaj projekt proveden je uz financijski doprinos Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 150.000,00 kuna.