Sve informacije će se otvoriti klikom na tekst
Stožer civilne zaštite, e-mail: stozer.civilne.zastite@gornjimihaljevec.hr
KLIK (pogleda uvjete)
I VAŠA DJEVOJČICA MOŽE POSTATI MAŽORETKINJA
Zainteresirane djevojčice starosti od 4 godine na dalje, koje se žele družiti,te korisno upotpuniti slobodno vrijeme mogu se javiti na telefon. Djevojke mogu očekivati puno plesa,zabave, izleta i dobrog druženja. Treninzi su predviđeni u Gornjem Mihaljevcu. Vidimo se!
Gordana 099 401 7568, Danijela 098 960 6483
Za informacije kliknite na pasicu
Za pregled klikni na sliku!

Obavijest

Molimo Vas da nam Vaše prijedloge za koje smatrate da bi trebalo uključiti prilikom izrade nacrta izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja dostavite na e-mail adresu: opcina.gornji.mihaljevec@gmail.com
Navedeno nam možete dostaviti u razdoblju od 10.06.2020 do 30.06.2020
Plus hosting - banner

Održavanje županijskih i lokalnih cesta

Za više informacija klikni na sliku

Eko flor - obavijest

Za više informacija klikni na sliku
Za original obavijesti, klikni na sliku!

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 110/04. - Uredba, 178/04., 38/09., 79/09., 153/09, 49/11, 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13., 147/14., 36/15) te članka 32. Statuta Općine Gornji Mihaljevec ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 05/13.), Općinsko vijeće Gornji Mihaljevec na 21. sjednici održanoj 27. studenoga 2015. godine, donijelo je           

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

 

Članak 1.

            Ovim Programom predviđa se gradnja objekta i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Gornji Mihaljevec i to:

  1. Javne površine (pješačko - biciklističke staze, autobusne stanice, trgovi, parkovi, igrališta),
  2. Nerazvrstane ceste,
  3. Javna rasvjeta,
  4. Odvodnja i pročišćavanje voda.

Članak 2.

  1. JAVNE POVRŠINE (pješačko - biciklističke staze, autobusne stanice, trgovi, parkovi, igrališta)

1) Sportski i rekreacijski tereni u iznosu od 200.000,00 kuna.

____________________________________________________________________________________

Ukupno:                                                                                                                                  200.000,00 kn

___________________________________________________________________________________

Izvori sredstava: proračun Općine, proračun Međimurske županije, proračun Republike Hrvatske, sufinanciranje građana

 

Članak 3.

  1. NERAZVRSTANE CESTE

1) Uređenje - sanacija nerazvrstanih cesta u iznosu od 350.000,00 kuna

  1. a) izrada projektne dokumentacije za sanaciju nerazvrstanih cesta                       200.000,00 kn
  2. b) izgradnja ceste na poduzetničkoj zoni Krč Gornji Mihaljevec                              150.000,00 kn

____________________________________________________________________________________

Ukupno:                                                                                                                               350.000,00 kn

____________________________________________________________________________________

Izvori sredstava: proračun Općine, proračun Međimurske županije, proračun Republike Hrvatske, sufinanciranje građana

Članak 4.

  1. IZGRADNJA JAVNE RASVJETE I ENERGETSKIH VODOVA

1) Izgradnje javne rasvjete u naseljima Gornja Dubrava, Vugrišinec, Gornji Mihaljevec  100.000,00 kn

2) Poduzetnička zona „Krč“ Gornji Mihaljevec                                                                 450.000,00 kn

____________________________________________________________________________________

Ukupno:                                                                                                                                550.000,00kn

____________________________________________________________________________________

Izvori sredstava: proračun Općine, ostali prihodi proračuna, proračun Republike Hrvatske

Članak 5.

  1. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE VODA

1) Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacije s biološkim pročistačem u naselju Gornji Mihaljevec.

____________________________________________________________________________________

Ukupno:                                                                                                                                100.000,00kn

____________________________________________________________________________________

Izvori sredstava: Međimurske vode d.o.o., Proračun Općine

Članak 6.

            Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2016.godine.

 

KLASA: 400-09/15-01/11

URBROJ: 2109/21-02-15-1

Gornji Mihaljevec, 27. studenoga 2015.

 

PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća
Josip Petković v.r.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu (pdf)

=============
Obavijest o skupljanju i zbrinjavanju električnog i elektroničkog otpada i otpadnih guma
Klikom na banner iznad pogledajte obavijest.

Energetska obnova zgrade Doma kulture G. MIhaljevec

Klikom na sliku iznad otvaraju se podaci o projektu.

Razvojna strategija Općine

Klikom na sliku iznad otvara se Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec za razdoblje od 2016. do 2020. godine. (pdf)

Zaštitimo se od komaraca

Klikom na sliku iznad otvara se promotivni letak

Rekonstrukcija zgrade za osnivanje dječjeg vrtića

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u dijelu naselja Tupkovec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Uvođenje ekološke rasvjete

Sufinaciranje rasvjeta

Zaštita od komaraca

Klikom na sliku iznad otvara se promotivni letak