Sve informacije će se otvoriti klikom na tekst.
Stožer civilne zaštite, e-mail: stozer.civilne.zastite@gornjimihaljevec.hr

Letak

Ponovna javna rasprava

Javni natječaj

Obavijest o odvozu smeća

Poziv na javni uvid

Obavijest studentima

Obavijest o financijskoj potpori

Objava biračima

Izbori za župana i zamjenika župana

Dan sjećanja

OBAVIJESTI

Sanacija ceste

Plus hosting - banner

PRAVA POTROŠAČA

Za informacije kliknite na sliku

Pozivamo roditelje koji imaju prebivalište na području općine Gornji Mihaljevec da dostave podatke o novorođenoj djeci u 2015. godini, najkasnije do 21.03.2016 godine kako bi se mogla isplatit jednokratna naknada prema Odluci općinskog načelnika.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 500-01/16-01/3
URBROJ: 2109/21-01-16-2
Gornji Mihaljevec, 11.03.2016

P O Z I V

 

Pozivamo roditelje koji imaju prebivalište na području općine Gornji Mihaljevec da dostave podatke o novorođenoj djeci u 2015. godini, najkasnije do 21.03.2016. godine kako bi se mogla isplatit jednokratna naknada prema Odluci općinskog načelnika.

Zahtjevu za isplatu molimo priložite:

presliku rodnog lista djeteta,

preslike osobnih iskaznica roditelja

te IBAN tekućeg/žiro računa na koji će se isplatiti jednokratna novčana naknada.

S poštovanjem,

NAČELNIK OPĆINE
Goran Lovrec v.r.