Sve informacije će se otvoriti klikom na tekst.
Stožer civilne zaštite, e-mail: stozer.civilne.zastite@gornjimihaljevec.hr

Letak

Ponovna javna rasprava

Javni natječaj

Obavijest o odvozu smeća

Poziv na javni uvid

Obavijest studentima

Obavijest o financijskoj potpori

Objava biračima

Izbori za župana i zamjenika župana

Dan sjećanja

OBAVIJESTI

Sanacija ceste

Plus hosting - banner

PRAVA POTROŠAČA

Za informacije kliknite na sliku

Produljenje javnog potiziva

Obavijest o produljenju javnog  poziva za dodjelu priznanja

Na temelju članka 24. Odluke o javnim priznanjima Općine Gornji Mihaljevec (Službeni glasnik Međimurske Županije br. 17/18), Odbor za izbor i imenovanja

OBJAVLJUJE
Obavijest o produljenju javnog  poziva za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja Općine Gornji Mihaljevec

 

Pozivaju se pojedinci, pravne osobe ili njihovi organizacijski oblici da podnesu svoje prijedloge za dodjelu priznanja Općine Gornji Mihaljevec.

Priznanja Općine Gornji Mihaljevec za koje se podnose prijedlozi:

  • Povelja Općine Gornji Mihaljevec
  • Plaketa Općine Gornji Mihaljevec
  • Nagrada Općine Gornji Mihaljevec

Povelja se dodjeljuje osobi koja bude proglašena počasnim građaninom Općine Gornji Mihaljevec. Počasnim građaninom Općine Gornji Mihaljevec može se proglasiti osoba posebno zadužena za promicanje vrijednosti demokratskog društva te osoba koja je trajno doprinijela razvitku Općine Gornji Mihaljevec, njezinu ugledu i afirmaciji u zemlji i inozemstvu.

Plaketa ili Nagrada  se dodjeljuje građanima Općine Gornji Mihaljevec pravnim i fizičkim osobama, udrugama, klubovima, organizacijama i zajednicama te njihovim organizacijskim dijelovima za višegodišnja djelovanja kojima su pridonijeli razvoju, boljitku ili promociji Općine Gornji Mihaljevec ili njezinih pojedinih djelatnosti.

Prijedlog za dodjelu priznanja mogu podnijeti pojedinci, pravne osobe i njihovi organizacijski oblici te njihova tijela.

Prijedlog za dodjelu priznanja ne mogu dati tijela Općine Gornji Mihaljevec, niti političke stranke.

Prijedlozi za dodjelu priznanja moraju sadržavati:

  • životopis fizičke osobe sa obrazloženjem zasluga zbog kojih se predlaže za dodjelu priznanja
  • podatke o statusu pravne osobe, pokazatelje  njenog poslovanja i djelovanja te obrazloženje postignuća zbog kojih se predlaže za dodjelu priznanja

Uz prijedlog se prilaže dokumentacija koja potvrđuje opravdanost prijedloga, objavljeni radovi, analize, prikazi, kritike, pisanja stručnih i drugih novina, natjecateljski rezultati i slično.

U prijedlogu se navodi vrsta priznanja za koju se predlaže pojedinac ili pravna osoba, ali prijedlog ne obvezuje Odbor glede vrste priznanja koje će predložiti Općinskom vijeću.

Prijedlozi se mogu podnijeti do 22.listopada  2019. godine na adresu:

OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC

GORNJI MIHALJEVEC 74

40306 MACINEC

S NAZNAKOM „ZA DODJELU PRIZNANJA“

 

*Dostavljeni prijedlozi sa pripadajućom dokumentacijom koriste se samo u svrhu provedbe postupka dodjele priznanja Općine Gornji Mihaljevec u 2019. godini.

 

Obavijest o produljenju javnog  poziva za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja Općine Gornji Mihaljevec (original - pdf)