Javni poziv korisnicima Proračuna Općine Gornji Mihaljevec za dostavu Programa i Financijskih planova za 2015. godinu

Pozivamo sve korisnike proračuna Općine Gornji Mihaljevec da dostave programe rada i financijske planove za 2015. godinu. Pod korisnicima proračuna Općine Gornji Mihaljevec podrazumijevaju se: 1. AMATERSKE KULTURNE UDRUGE I POJEDNICI, 2. SPORTSKI KLUBOVI I UDRUŽENJA, 3. VJERSKE ORGANIZACIJE, 4. OSTALE UDRUGE I POJEDNICI.

Prijava se podnosi na temelju Prijavnice za predlaganje programa javnih potreba na području Općine Gornji Mihaljevec za 2015. godinu.

Obrazac za prijavu je prilog ovog javnog poziva, a možete ga dobiti i u općinskom uredu u uredovno vrijeme općine.

Rok za dostavu Programa i Financijskih planova za 2015. godinu je najkasnije do 15.10.2014. godine.

Korisnici proračuna Općine Gornji Mihaljevec koji ne dostave Programe rada i Financijske planove za 2015. godinu u roku određenom ovim Pozivom, neće se uzimati u obzir za financiranje u 2015. i neće biti uvršteni u Proračun Općine Gornji Mihaljevec za 2015. godinu.

Javni poziv korisnicima Proračuna Općine Gornji Mihaljevec za dostavu Programa i Financijskih planova za 2015. godinu (pdf)

Prijavnica za predlaganje programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti u Općini Gornji Mihaljevec za 2015. godinu (pdf)

Prijedlog financijskog plana za izvršenje programa (pdf)