Sve informacije će se otvoriti klikom na tekst
Dani lipe 2020
Stožer civilne zaštite, e-mail: stozer.civilne.zastite@gornjimihaljevec.hr
Klikom na sličicu možete vidjeti program - radujemo se vašem dolasku !
KLIK (pogleda uvjete)
I VAŠA DJEVOJČICA MOŽE POSTATI MAŽORETKINJA
Zainteresirane djevojčice starosti od 4 godine na dalje, koje se žele družiti,te korisno upotpuniti slobodno vrijeme mogu se javiti na telefon. Djevojke mogu očekivati puno plesa,zabave, izleta i dobrog druženja. Treninzi su predviđeni u Gornjem Mihaljevcu. Vidimo se!
Gordana 099 401 7568, Danijela 098 960 6483
Za informacije kliknite na pasicu
Za pregled klikni na sliku!

Obavijest

Molimo Vas da nam Vaše prijedloge za koje smatrate da bi trebalo uključiti prilikom izrade nacrta izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja dostavite na e-mail adresu: opcina.gornji.mihaljevec@gmail.com
Navedeno nam možete dostaviti u razdoblju od 10.06.2020 do 30.06.2020
Plus hosting - banner

Održavanje županijskih i lokalnih cesta

Za više informacija klikni na sliku

Eko flor - obavijest

Za više informacija klikni na sliku
Za original obavijesti, klikni na sliku!


Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora 

Na temelju članka 6.st.1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” 125/11) i Odluke o raspisivanju natječaja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Gornji Mihaljevec (KLASA:372-03/16-01/10, URBROJ:2109/21-02-16-1)

raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Gornji Mihaljevec

(bivšeg poslovnog prostora trgovine PZ Čakovec)

 

 1. Predmet javnog natječaja su :
  1. Poslovni prostori u skladišno poslovnoj zgradi na adresi Gornji Mihaljevec BB. Prostori se nalaze sa stražnje strane Doma kulture u Gornjem Mihaljevcu, uporabne površine 152,23 m² kako slijedi:

P1 – prostor bivše prodavaonice ukupne površine 55,76 m² sa sanitarnim čvorom površine 4,5 m², ukupno 60,26 m²

P2 –  prostor do prostora bivše prodavaonice ukupne površine 40,67 m² sa pripadajućim skladištem (S1) površine 6 m² i sanitarnim čvorom površine 4,5 m², ukupno 51,17 m²

P3 –  prostor uz prostor P2 ukupne površine 40,80 m²                                                                                                             

II. Uvjeti natječaja

 • poslovni prostor daje se u zakup na  5 godina
 • početni iznos najamnine utvrđuje se u iznosu od 21,00 kn/m²
 • natjecatelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 1.000,00 kuna na račun Općine Gornji Mihaljevec IBAN: HR3524850031860400003 sa svrhom doznake – jamčevina za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Gornji Mihaljevec (bivši poslovni prostor trgovine PZ Čakovec)
 • javni natječaj može se održati i ako sudjeluje samo jedan natjecatelj
 • pravo na sudjelovanje u natječaju imaju sve zainteresirane fizičke i pravne osobe ako ispunjavanju Zakonom                 predviđene uvjete: stjecanje prava vlasništva.

III. Ponuda mora sadržavati:

 • ime, prezime, adresu i OIB ponuđača, odnosno  naziv, adresu i OIB pravnog objekta
 • ponuđenu cijenu
 • dokaz o uplaćenoj jamčevini
 • izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog registra natjecatelja
 • potvrdu o podmirenim prirezima i doprinosima od porezne uprave ne stariju od 8 dana
 • bon 1 ne stariji od 60 dana i bon 2 ne stariji od 8 dana
 • potvrdu o nekažnjavanju odgovorne osobe natjecatelja
 • ovjerenu kopiju financijskih izvještaja od strane Porezne uprave, odnosno Fine za protekle dvije godine.

IV. Rok za dostavu ponude je 15 dana od dana objave do 15,00 sati u Ured Općine na bilo koji način dostave.

V. Ako u roku za dostavu ne bude zaprimljena niti jedna ponuda, rok za dostavu se produljuje do zaprimanja prve ponude za bilo koji od navedenih poslovnih prostora u natječaju.

VI. Ponude se dostavljaju na adresu: Općina Gornji Mihaljevec, Gornji Mihaljevec 74, 40306 Macinec, u zatvorenoj omotnici s naznakom „NE OTVARAJ“ Ponuda za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Gornji Mihaljevec (bivši poslovni prostor trgovine PZ Čakovec) ili osobnom dostavom.

VII. Ponude se ne otvaraju javno.

VIII. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

IX. Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se onaj natjecatelj koji ponudi najviši novčani iznos povrh početne cijene.

X. Izabrani ponuditelj dužan je zaključiti Ugovor o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Gornji Mihaljevec, u roku od 15 dana računajući od dana odabira ponuditelja, kojim će se regulirati međusobna prava i obaveze između ugovornih strana u skladu s zaprimljenom ponudom.

XI. Natjecatelju koji ne uspije u natječaju uplaćena jamčevina se vraća u roku 10 dana od dana donošenja Odluke o odabiru najpovoljnije ponude, a natjecatelj koji je uspio na natječaju pa odustao gubi pravo na povrat jamčevine.

XII. Natjecatelj je obvezan potpisati ugovor i vratiti ga Općini Gornji Mihaljevec u roku od 15 dana po primitku istoga, u protivnom će se smatrati da je odustao od natječaja.

XIII. Sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Općini Gornji Mihaljevec, usmeno (Ured općine) ili na tel. 040/899-117.

 XIV. Ovaj natječaj objavit će se na web stranicama Općine Gornji Mihaljevec, u Međimurskim novinama, na oglasnoj ploči Općine Gornji Mihaljevec.

 

 

KLASA:  372-03/18-01/1                                                                                                                                                                           NAČELNIK OPĆINE

URBROJ: 2109/21-01-18-1                                                                                                                                                                       Goran Lovrec v.r.

Gornji Mihaljevec, 13. lipnja 2018 godine

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Gornji Mihaljevec (bivšeg poslovnog prostora trgovine PZ Čakovec) - [original pdf]

=============
Obavijest o skupljanju i zbrinjavanju električnog i elektroničkog otpada i otpadnih guma
Klikom na banner iznad pogledajte obavijest.

Razvojna strategija Općine

Klikom na sliku iznad otvara se Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec za razdoblje od 2016. do 2020. godine. (pdf)

Zaštitimo se od komaraca

Klikom na sliku iznad otvara se promotivni letak

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u dijelu naselja Tupkovec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Uvođenje ekološke rasvjete

Sufinaciranje rasvjeta

Zaštita od komaraca

Klikom na sliku iznad otvara se promotivni letak