Informacija = zaštita!
Informacije i savjeti ne besplatni info broj:
0800/42-00
I VAŠA DJEVOJČICA MOŽE POSTATI MAŽORETKINJA
Zainteresirane djevojčice starosti od 4 godine na dalje, koje se žele družiti,te korisno upotpuniti slobodno vrijeme mogu se javiti na telefon. Djevojke mogu očekivati puno plesa,zabave, izleta i dobrog druženja. Treninzi su predviđeni u Gornjem Mihaljevcu. Vidimo se!
Gordana 099 401 7568, Danijela 098 960 6483
Za pregled klikni na sliku!
Za pregled klikni na sliku!

Izvješće o provedbi javnog natječaja

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu referenta za administrativne i računovodstvene poslove u JUO Općine Gornji Mihaljevec objavilo je Izvješće o provedbi javnog natječaja za prijam u službu referenta/ice  za administrativne i računovodstvene poslove (zamjena) jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornji Mihaljevec.

Na temelju rezultata prethodno provedenog pismenog i usmenog dijela testiranja Povjerenstvo predlaže Kristinu Cvetković za prijam u službu na radno mjesto referenta za administrativne i računovodstvene poslove Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornji Mihaljevec.

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Izvješće o provedbi javnog natječaja za prijam u službu referenta/ice  za administrativne i računovodstvene poslove (zamjena) jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornji Mihaljevec (orginal - pdf)

Razvojna strategija Općine

Klikom na sliku iznad otvara se Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec za razdoblje od 2016. do 2020. godine. (pdf)

Zaštitimo se od komaraca

Klikom na sliku iznad otvara se promotivni letak

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u dijelu naselja Tupkovec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Uvođenje ekološke rasvjete

Sufinaciranje rasvjeta

Zaštita od komaraca

Klikom na sliku iznad otvara se promotivni letak