Sve informacije će se otvoriti klikom na tekst.
Stožer civilne zaštite, e-mail: stozer.civilne.zastite@gornjimihaljevec.hr
KLIK (pogleda uvjete)
CURICE BUDITE MAŽORETKINJE
Kontakt: Gordana 099 401 75 68
Danijela 098 960 64 83
Za informacije kliknite na pasicu
Za pregled klikni na sliku!

Obavijest

Molimo Vas da nam Vaše prijedloge za koje smatrate da bi trebalo uključiti prilikom izrade nacrta izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja dostavite na e-mail adresu: opcina.gornji.mihaljevec@gmail.com
Navedeno nam možete dostaviti u razdoblju od 10.06.2020 do 30.06.2020
Plus hosting - banner

Eko flor - obavijest

Za više informacija klikni na sliku
Za original obavijesti, klikni na sliku!

Natječaj za stipendije

NATJEČAJ za dodjelu stipendija redovitim studentima sa područja Općine Gornji Mihaljevec za akademsku godinu 2016./2017.  Stipendija se dodjeljuje mjesečno u iznosu od 300,00 kuna za studente koji pohađaju redovni studij na području grada Čakovca i Varaždina te u iznosu od 500,00 kuna za studente koji pohađaju redovni studij u ostalim gradovima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Zahtjevi se podnose 10 dana od dana  raspisivanja natječaja  u ured Općine Gornji Mihaljevec, Gornji Mihaljevec 74, Macinec, u zatvorenoj kuverti sa naznakom „NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA – NE OTVARAJ“.

O rezultatima natječaja podnositelji zahtjeva biti će obaviješteni pismenim putem u roku od pet (5) dana od dana obavljenog izbora.

Nakon Odluke o dodjeli stipendije načelnik Općine Gornji Mihaljevec i korisnik stipendije zaključit će Ugovor o stipendiranju.

Nakon završetka natječaja priloženi se dokumenti neće vraćati kandidatima!

 

OPĆI UVJETI I MJERILA ZA DODJELU STIPENDIJA:

 • status redovnog studenta
 • državljani Republike Hrvatske
 • studenti čiji roditelji ili skrbnici imaju prebivalište na području Općine Gornji Mihaljevec najmanje dvije (2) godine prije objave natječaja
 • za studente 1. godine preddiplomskog i stručnog studija - prosjek ocjena svih predmeta u svim razredima srednje škole uključujući i završni ispit ili državnu maturu iznosi najmanje 4,0
 • za studente koji su upisali više godine preddiplomskih i stručnih studija - prosjek ocjena svih položenih ispita tijekom studija iznosi najmanje 2,5
 • za studente koji su završili preddiplomski i stručni studij - prosjek ocjena svih položenih ispita tijekom preddiplomskog studija (ako upisuju prvu godinu diplomskog studija), odnosno prosjek ocjena svih položenih ispita tijekom diplomskog studija (ako upisuju više godine diplomskog studija) iznosi najmanje 3,50
 • pravo na stipendiju na osnovi socijalno – imovinskog statusa
 • status darovitog studenta (student koji je na državnom natjecanju tijekom srednjoškolskog obrazovanja osvojio jedno od prva tri mjesta ili sudjelovao na međunarodnom natjecanju te osvojio jedno od prvih pet mjesta iz područja koje je značajno za upisani studij)
 • studenti sa fakulteta umjetničkih usmjerenja (likovnog, glazbenog, dramskog)
 • studenti sa 70% ili više tjelesnog oštećenja

 

POPIS DOKUMENTACIJE KOJU JE POTREBNO PRILOŽITI:

 • zamolba za dodjelu stipendije s kratkim životopisom
 • uvjerenje o redovitom upisu, sukladno statutu ustanove, s naznakom naziva vrste upisanog studija te razinom sveučilišnog studija
 • potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena, odnosno ovjerena preslika indeksa iz koje su vidljive ocjene položenih ispita
 • preslike svjedodžbi svih razreda srednje škole i završnog ispita ili državne mature (samo za studente prve godine preddiplomskog i stručnog studija)
 • potvrda o prebivalištu roditelja ili skrbnika (oba)
 • izjava studenta da ne prima ni jednu drugu stipendiju
 • domovnica
 • potvrda o sudjelovanju na učeničkom ili međunarodnom natjecanju (za studente prve godine preddiplomskog i stručnog studija)
 • potvrda o završetku preddiplomskog i stručnog studija (za studente koji upisuju 1. Godinu diplomski studij)

 

Za studente koji se natječu po osnovi socijalno-imovinskog statusa potrebno je dostaviti i slijedeće dokumente:

 • izjava o broju članova zajedničkog domaćinstva
 • potvrda poslodavca o prosjeku plaće za posljednjih šest (6) mjeseci prije raspisivanja natječaja, za sve članove domaćinstva koji su u radnom odnosu
 • potvrdu o dodatnim prihodima svih članova zajedničkog domaćinstva (ukoliko ih ostvaruju)
 • preslike rješenja Porezne uprave o razrezanom porezu u godini prije raspisivanja natječaja, po bilo kojoj osnovi
 • uvjerenje fakulteta o statusu redovnog studenta člana zajedničkog domaćinstva
 • potvrdu o visini mirovine (ukoliko je prima netko od članova domaćinstva)
 • potvrda Zavoda za zapošljavanje (ukoliko je netko od članova domaćinstva nezaposlen)
 • izjavu za djecu bez jednog ili oba roditelja, djecu poginulih i nestalih branitelja, te za djecu samohranih majki i očeva

 

Načelnik

Goran Lovrec

NATJEČAJ za dodjelu stipendija redovitim studentima sa područja Općine Gornji Mihaljevec za akademsku godinu 2016./2017. (original - pdf)

Energetska obnova zgrade Doma kulture G. MIhaljevec

Klikom na sliku iznad otvaraju se podaci o projektu.

Razvojna strategija Općine

Klikom na sliku iznad otvara se Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec za razdoblje od 2016. do 2020. godine. (pdf)

Zaštitimo se od komaraca

Klikom na sliku iznad otvara se promotivni letak

Rekonstrukcija zgrade za osnivanje dječjeg vrtića

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u dijelu naselja Tupkovec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Uvođenje ekološke rasvjete

Sufinaciranje rasvjeta

Zaštita od komaraca

Klikom na sliku iznad otvara se promotivni letak