Natječaj za koncesiju

Predmet koncesije je obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Gornji Mihaljevec. Pod dimnjačarskim poslovima podrazumijeva se provjera ispravnosti i funkcioniranje dimnjaka i uređaja za loženje, obavljanje redovnih i izvanrednih pregleda dimnjaka i uređaja za loženje, čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje, poduzimanje mjera za sprječavanje opasnosti od požara, eksplozije, trovanja, te zagađivanje zraka, kako štetne posljedice ne bi nastupile zbog neispravnosti dimnjaka i uređaja za loženje.

Obavijest o namjeri davanja koncesije za javne usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra (pdf)

Dokumentacija za nadmetanje za provedbu postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Gornji Mihaljevec (pdf)