Sve informacije će se otvoriti klikom na tekst.
Stožer civilne zaštite, e-mail: stozer.civilne.zastite@gornjimihaljevec.hr

Letak

Ponovna javna rasprava

Javni natječaj

Obavijest o odvozu smeća

Poziv na javni uvid

Obavijest studentima

Obavijest o financijskoj potpori

Objava biračima

Izbori za župana i zamjenika župana

Dan sjećanja

OBAVIJESTI

Sanacija ceste

Plus hosting - banner

PRAVA POTROŠAČA

Za informacije kliknite na sliku

Reklamacija vezano uz dostavu vreća za selektivni otpad

   

U slučaju reklamacija vezano uz dostavu vreća za selektivni otpad molimo obratite se:

Eko flor d.o.o.,

Neven Jurmanović,

mob: 099/2184-226

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

 

Energetska obnova zgrade Doma kulture Gornji Mihaljevec

  

Energetska obnova zgrade Doma kulture Gornji Mihaljevec na adresi Gornji Mihaljevec 74

 

Naziv projekta: Energetska obnova zgrade Doma kulture Gornji Mihaljevec na adresi Gornji Mihaljevec 74

Naziv korisnika: Općina Gornji Mihaljevec    

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK): 2.349.606,78

Ukupna bespovratna sredstva (HRK): 1.434.302,52

Razdoblje provedbe projekta: veljača 2019- veljača 2021

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

 

Energetska obnova zgrade Doma kulture Gornji Mihaljevec na adresi Gornji Mihaljevec 74

U cilju poboljšanja razine javnih usluga, energetske učinkovitosti, i ugodnijeg života stanovništva na području Općine Gornji Mihaljevec i uz pomoć sredstava europskih fondova i resornih ministarstava, radovi na energetskoj obnovi zgrade Doma kulture i općine su ovih dana u tijeku.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

Provedbena tijela u projektu su Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.  Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.349.606,78 kuna, od čega sufinanciranje EU iznosi 1.434.302,52 kn . Osim sufinanciranja EU i resornih provedbenih tijela Općina Gornji Mihaljevec ulaže i vlastita sredstva u preostalom iznosu ukupne vrijednosti projekta.

Opis projekta:

Energetska obnova zgrade Doma kulture Gornji Mihaljevec na adresi Gornji Mihaljevec 74, Gornji Mihaljevec. Zgrada je samostojeća sa više ulaza, a glavni ulaz je sa južne strane. Zgrada je pretežito javno-društvene namjene - Dom kulture te sadrži: dvoranu za priredbe s pratećim prostorijama, urede Općine, prostorije za udruge, ambulante Doma zdravlja i stomatološku ambulantu, te prostoriju mjesne telefonske centrale. Etažnost: prizemlje i kat. Vanjski gabariti zgrade su 32,0 m x 8,25 m + 36,41 m x 14,34 m. Zgrada će nakon obnove biti jedna energetsko-troškovna cjelina (ETC) sa objedinjenom potrošnjom energenata i vode. U svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti, izvedba radova na rekonstrukciji vanjske ovojnice grijanog dijela zgrade se sastoji iz: 1. rekonstrukcije (toplinske izolacije) vanjskih zidova pročelja, te poboljšanja-sanacije izvedbe toplinskih mostova u skladu s tehničkim mogućnostima izvedbe, 2. djelomične zamjene stolarije ovojnice, 3. izvedbe dodatne toplinske izolacije stropa prema tavanu izvedbom spuštenih stropova sa dodatnom izolacijom od 5 cm kamene vune u obliku filca, 4. zamjene dijela podova na tlu s toplinskom izolacijom. Radovima iz glavnog projekta potrebna toplinska energija za grijanje zgrade u odnosu na postojeće stanje smanjuje se za 84.237,73 kWh/a, odnosno za 63,47 %, te se zgrada dovodi u energetski razred B. Građevinsko-obrtnički radovi sastoje se od: izvedba toplinske fasade ETICS sustava s toplinskom izolacijom 16cm na bazi mineralne fasadne vune sa λ = 0,035-0,034 W/mK, na svim vanjskim zidovima grijanog dijela; postava novih prozorskih klupčica od lima prilagođenih debljini fasade; zamjena stolarije - vađenje i zbrinjavanje stare stolarije , dobava i ugradnja nove stolarije , RAL montaža stolarije , popravak I obrada špaleta, montaža vanjske i unutarnje klupčice; ugradnja troslojnog stakla, ispuna plin-argon, 2 low-e sloja na unutarnjem staklu, PVC okvir sa topl. izolacijom za prekid topl. mosta. Planira se izvedba dodatne izolacije od 5 cm u prostorije kata i dvorane te novi spušteni strop. Elektroinstalaterski radovi uključuju: zamjenu rasvjete u dvorani i na pozornici, u prostoru ulaznog hola, u prostoru ambulanti i novoplaniranog prostora u prizemlju (demontaža postojeće rasvjete, montaža nove rasvjete LED u rasteru spuštenog stropa te na stropove, preteći radovi napajanja uređaja strojarskih instalacija). U okviru termotehničkih instalacija projektom se predviđa: demontaža postojeće oprema i plinskih peći, zamjena plinskog trošila novim kondenzacijskim bojlerom, ugradnja novih dodatnih radijatora, montaža ventila sa termostatskim glavama, izvedba ventilacije s povratom topline za dvoranu, dodatna ventilacija sanitarnih prostorija kod dvorane. Od ostalih građevinsko-obrtničkih radova predviđeno je probijanje/ zatvaranje novih i postojećih otvora prema arhitektonskom prijedlogu unutarnjeg rasporeda prostorija za ambulante u prizemlju, izvedba pregradnih zidova, izvedba spuštenog stropa u dijelu prizemlja (ambulante) te izvedba pasice drenažnog sloja batude sa rubnjakom oko fasade za zaštitu sokla od prskanja.

Smanjenje emisije CO2 će biti 53,65 %

 

Za više informacija o projektu:

Općina Gornji Mihaljevec

Gornji Mihaljevec 74

Telefon: 040/899-117    

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Povjerenik za informiranje: Karlo Miljačić

 

O pozivu i EU projektima:

www.strukturnifondovi.hr

www.mgipu.hr

www.fzoeu.hr

 

Rekonstrukcija i opremanje zgrade za osnivanje dječjeg vrtića i programa predškolskog obrazovanja

Projekt: Rekonstrukcija i opremanje zgrade za osnivanje dječjeg vrtića i programa predškolskog obrazovanja

Kratak opis projekta (operacije):

Predmet projekta je izvođenje radova izvedbe potkrovlja dječjeg vrtića- rekonstrukcija i opremanje zgrade za osnivanje dječjeg vrtića i programa predškolskog obrazovanja na k.č. br. 525/1, k.o. Gornji Mihaljevec u Gornjem Mihaljevcu, u skladu s Prostornim planom uređenja Općine Gornji Mihaljevec (Službeni glasnik Međimurske županije 13/05 i 3/14) i Državnim  pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe (NN RH br. 63/2008 i 90/2010). Prema projektnom zadatku predviđeno je izvođenje radova unutar gabarita postojeće građevine na način da se postojeći tavanski prostor preuredi u potkrovlje  te se time formira još jedna odgojno-obrazovna jedinica u spomenutom potkrovlju, te potrebne sanitarije i garderoba, a sve u svrhu kako bi se poboljšali uvjeti koji moraju biti u skladu s posebnim propisima. Postojeći dječji vrtić ima jaslice i dva boravaka, a s obzirom na broj i uzrast djece postoji potreba za povećanjem odgojno-obrazovnih jedinica, zbog čega je donesena odluka o izgradnji još jednog boravka, kako bi se postojeći vrtićki prostor prilagodio nastalim potrebama. Predviđenim izvođenjem radova ukupan broj boravaka se povećava na tri te se preraspodjelom prostora u prizemlju objekta dobivaju nove prateće prostorije za djecu i zaposlene. Izvođenjem radova izvedbe potkrovlja postojećeg dječjeg vrtića postojeći tavanski prostor uredio bi se  u korisno potkrovlje izradom laganih pregradnih zidova i oblaganjem krovišta gips-kartonskim pločama sa ispunom od toplinske izolacije na način da se u prostoru formira otvoreni tip dnevnog boravka za odgojno obrazovnu grupu sa pripadajućim sanitarijama i garderobom. Predviđa se rekonstrukcija postojećih stepenica koje vode u potkrovlje na način da zadovolje uvjete pedagoških standarda. U prizemlju se predviđa uklanjanje pregradnog zida u ulaznom prostoru radi povećanja garderobnog prostora, te prenamjena  postojeće garderobe u prostoriju za zaposlene. Cijela građevina ostaje u postojećim tlocrtnim i visinskim gabaritima.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta (operacije)

Cilj projekta: Doprinos održivom razvoju ruralnih krajeva

Doprinos uspostavi i ostvarenju održivog razvoja će biti realiziran kroz rekonstrukciju prostora dječjeg vrtića. Predviđena je rekonstrukcija prostora dječjeg vrtića kapaciteta za 48 djece. Očekuje se početak rada vrtića Općine Gornji Mihaljevec tijekom 2020. godine

Projekt doprinosi i daljnjem ruralnom održivom razvoju kroz mogućnost osiguravanja osnovnih uvjeta kvalitetnog življenja stanovništva i poboljšanih uvjeta odgoja i obrazovanja, što doprinosi povećanju općeg životnog standarda ciljanih skupina te stanovništva s područja općine.

 

Ukupna vrijednost projekta: 2.096.389,76 kn  

EU sufinanciranje projekta: 1.940.367,26 kn

Razdoblje provedbe projekta: kolovoz  2018 - siječanj 2020

 

Za više informacija o projektu:

Općina Gornji Mihaljevec

Gornji Mihaljevec 74

Telefon: 040/899-117    

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Povjerenik za informiranje: Karlo Miljačić

 

O pozivu i EU projektima:

www.strukturnifondovi.hr

https://ruralnirazvoj.hr/  

http://europski-fondovi.eu/eafrd