Sve informacije će se otvoriti klikom na tekst
Stožer civilne zaštite, e-mail: stozer.civilne.zastite@gornjimihaljevec.hr
Informacija = zaštita!
Informacije i savjeti ne besplatni info broj:
0800/42-00
I VAŠA DJEVOJČICA MOŽE POSTATI MAŽORETKINJA
Zainteresirane djevojčice starosti od 4 godine na dalje, koje se žele družiti,te korisno upotpuniti slobodno vrijeme mogu se javiti na telefon. Djevojke mogu očekivati puno plesa,zabave, izleta i dobrog druženja. Treninzi su predviđeni u Gornjem Mihaljevcu. Vidimo se!
Gordana 099 401 7568, Danijela 098 960 6483
Za pregled klikni na sliku!

1. izmjene i dopune Proračuna za 2014. godinu

Na sjednici Općinskog vijeća prihvaćene su 1. izmjene i dopune Proračuna općine Gornji Mihaljevec. Prihodi poslovanja povećani su za 88.000,00 kn, a rashodi poslovanja su povećani za 268.572,00 kn. Istovremeno su Rashodi za nabavu nefinacijske imovine smanjeni za 180.572,00 kn. Takvom preraspodjelom osiguralo se 15.000,00 kn za izdatke za finacijsku imovinu i otplate zajmova.

 

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto Naziv Plan

Povećanje

smanjenje

1. izmjene

i dopune

6 Prihodi poslovanja 2.727.000,00 88.000,00 2.815.000,00
7 Prihodi od prodaje nefinacijske imovine 270.000,00 0,00 270.000,00
     
3 Rashodi poslovanja 1.737.000,00 268.572,00 2.005.572,00
4 Rashodi za nabavu nefinacijske imovine 1.245.000,00 - 180.572,00 1.064.428,00
Razlika - višak/manjak ((6+7)-(3+4)) 15.000,00 0,00 15.000,00

 


B. RAČUN FINACIRANJA

 Konto  Naziv  Plan

 Povećanje

Smanjenje

 1. izmjene

i dopune

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate
zajmova
15.000,00 0,00 15.000,00
Neto finaciranje (8-5) 0,00  - 15.000,00  - 15.000,00
 
Ukupno prihodi i primici 2.997.000,00   88.000,00 3.085.000,00
Ukupno rashodi i izdaci 2.997.000,00  88.000,00   3.085.000,00
Višak/Manjak + Neto financiranje 0,00  0,00  0,00

 

Odluka o 1. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Gornji Mihaljevec za 2014. godinu (pdf)

Razvojna strategija Općine

Klikom na sliku iznad otvara se Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec za razdoblje od 2016. do 2020. godine. (pdf)

Zaštitimo se od komaraca

Klikom na sliku iznad otvara se promotivni letak

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u dijelu naselja Tupkovec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Uvođenje ekološke rasvjete

Sufinaciranje rasvjeta

Zaštita od komaraca

Klikom na sliku iznad otvara se promotivni letak