Sve informacije će se otvoriti klikom na tekst.
Stožer civilne zaštite, e-mail: stozer.civilne.zastite@gornjimihaljevec.hr

OBAVIJEST !

OBAVIJEST !

Za informacije kliknite na pasicu
Za pregled klikni na sliku!

Obavijest

Molimo Vas da nam Vaše prijedloge za koje smatrate da bi trebalo uključiti prilikom izrade nacrta izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja dostavite na e-mail adresu: opcina.gornji.mihaljevec@gmail.com
Navedeno nam možete dostaviti u razdoblju od 10.06.2020 do 30.06.2020
Plus hosting - banner

Eko flor - obavijest

Za više informacija klikni na sliku
Za original obavijesti, klikni na sliku!

RAdno vrijeme Općine

Odluka o radnom vremenu u Općinskoj upravi

ODLUKA

o radnom vremenu u Op6inskoj upravi Općine Gornji Mihaljevec

Članak 1.

Puno radno vrijeme u Općinskoj upravi iznosi 40 sati tjedno.

Tjedno radno vrijeme raspoređuje se u pet radnih dana od ponedjeljka do petka, a subota i nedjelja su u pravilu neradni dani.

Rad u pravilu započinje u 7,00 sati, a završava: ponedjeljkom, srijedom, četvrtkom i petkom u 15,00 sati, a utorkom u 20,00 sati. Pravo na dnevni odmor se koristi od 10,00 do 10,30 sati i od 16,00 do 16,30 sati.

Dnevno, puno radno vrijeme u pravilu ne može biti kraće od 8 niti duže od 12 sati.

Članak 2.

Uredovno radno vrijeme zarad sa strankama utvrđuje se kako slijedi:

-ponedjeljkom, srijedom, četvrtkom i petkom od 8,00 do 14,00 sati

- utorkom od 8,00 do 19,00 sati

Uredovno vrijeme načelnika Općine za rad sa strankama utvrđuje se kako slijedi.

-utorkom od 18,00 do 20,00 sati

-petkom od 07,00 do 9,00 sati

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit 6e se na web stranici Op6ine Gornji Mihaljevec .

OPĆINKSI NAČELNIK
Goran Lovrec

Odluka o radnom vremenu u Općinskoj upravi Općine Gornji Mihaljevec (original - pdf)

Energetska obnova zgrade Doma kulture G. MIhaljevec

Klikom na sliku iznad otvaraju se podaci o projektu.

Razvojna strategija Općine

Klikom na sliku iznad otvara se Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec za razdoblje od 2016. do 2020. godine. (pdf)

Zaštitimo se od komaraca

Klikom na sliku iznad otvara se promotivni letak

Rekonstrukcija zgrade za osnivanje dječjeg vrtića

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u dijelu naselja Tupkovec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Uvođenje ekološke rasvjete

Sufinaciranje rasvjeta

Zaštita od komaraca

Klikom na sliku iznad otvara se promotivni letak