Sve informacije će se otvoriti klikom na tekst
Dani lipe 2020
Stožer civilne zaštite, e-mail: stozer.civilne.zastite@gornjimihaljevec.hr
Klikom na sličicu možete vidjeti program - radujemo se vašem dolasku !
KLIK (pogleda uvjete)
I VAŠA DJEVOJČICA MOŽE POSTATI MAŽORETKINJA
Zainteresirane djevojčice starosti od 4 godine na dalje, koje se žele družiti,te korisno upotpuniti slobodno vrijeme mogu se javiti na telefon. Djevojke mogu očekivati puno plesa,zabave, izleta i dobrog druženja. Treninzi su predviđeni u Gornjem Mihaljevcu. Vidimo se!
Gordana 099 401 7568, Danijela 098 960 6483
Za informacije kliknite na pasicu
Za pregled klikni na sliku!

Obavijest

Molimo Vas da nam Vaše prijedloge za koje smatrate da bi trebalo uključiti prilikom izrade nacrta izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja dostavite na e-mail adresu: opcina.gornji.mihaljevec@gmail.com
Navedeno nam možete dostaviti u razdoblju od 10.06.2020 do 30.06.2020
Plus hosting - banner

Održavanje županijskih i lokalnih cesta

Za više informacija klikni na sliku

Eko flor - obavijest

Za više informacija klikni na sliku
Za original obavijesti, klikni na sliku!

Odluka o korištenju službenog vozila

Načelnik Općine Gornji Mihaljevec donio je Odluku o ovlaštenju korištenja službenog teretnog vozila marke RENAULT KANGOO EXPRESS CONFORT, registarske oznake ČK 418 FA, u službene svrhe.

Na temelju članka 43. Statuta Općine Gornji Mihaljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 05/13) načelnik Općine Gornji Mihaljevec, 21.05.2018.godine, donosi

ODLUKU

o ovlaštenju korištenja službenog vozila u službene svrhe

Članak 1.

Ovom Odlukom ovlašćuju se:

  • Goran Lovrec, Gornji Mihaljevec 29 - načelnik
  • Jasenka Novak, Gornji Mihaljevec 43 – zamjenica načelnika
  • Gordana Lukić, Vinogradska cesta 8 – referent za admin. i računovodstvene poslove
  • Marčec Vid, Zasadbreg 59 – komunalni redar
  • Zadravec Tomica, Vukanovec 12 – predsjednik komunalnog odbora
  • Novak Vladimir, Bogdanovec 22 - grobar
  • Novak Dragan, Gornji Mihaljevec 75 - domar
  • Danijel Kos, Badličan 16 – zamjena za grobara
  • Karlo Miljančić, Gornji Mihaljevec 40 – pročelnik
  • Kristina Cvetković, Dragoslavec selo 1A, zamjena za referenta za admin i računovodstvene poslove


za korištenje službenog teretnog vozila marke RENAULT KANGOO EXPRESS CONFORT, registarske oznake ČK 418 FA, u službene svrhe.

Članak 2.

Osobe koje nisu obuhvaćene člankom 1. ove Odluke kao ovlaštene osobe za korištenje službenog vozila u službene svrhe, mogu koristiti isti samo po posebnom pismenom ovlaštenju načelnika općine Gornji Mihaljevec.

Članak 3.

Ovom odlukom poništava se Odluka o ovlaštenju korištenja službenog vozila u službene svrhe (KLASA: 340-01/18-01-1, URROJ: 2109/21-01-18-1) od 27.03.2018.godine.

NAČELNIK OPĆINE
Goran Lovrec v.r.

Odluka o ovlaštenju korištenja službenog vozila u službene svrhe (original - pdf)

=============
Obavijest o skupljanju i zbrinjavanju električnog i elektroničkog otpada i otpadnih guma
Klikom na banner iznad pogledajte obavijest.

Razvojna strategija Općine

Klikom na sliku iznad otvara se Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec za razdoblje od 2016. do 2020. godine. (pdf)

Zaštitimo se od komaraca

Klikom na sliku iznad otvara se promotivni letak

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u dijelu naselja Tupkovec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Uvođenje ekološke rasvjete

Sufinaciranje rasvjeta

Zaštita od komaraca

Klikom na sliku iznad otvara se promotivni letak