Informacija = zaštita!
Informacije i savjeti ne besplatni info broj 0800/42-00
I VAŠA DJEVOJČICA MOŽE POSTATI MAŽORETKINJA
Zainteresirane djevojčice starosti od 4 godine na dalje, koje se žele družiti,te korisno upotpuniti slobodno vrijeme mogu se javiti na telefon. Djevojke mogu očekivati puno plesa,zabave, izleta i dobrog druženja. Treninzi su predviđeni u Gornjem Mihaljevcu. Vidimo se!
Gordana 099 401 7568
Danijela 098 960 6483
Za pregled klikni na sliku!
Za pregled klikni na sliku!

Izjava o viziji, misiji i ciljevima Općine Gornji Mihaljevec

 

Temeljem članka 7. stavak 1. točka b. Pravilnika o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru ("NN RH", br. 35/08), načelnik Općine Gornji Mihaljevec donosi

IZJAVA O VIZIJI, MISIJI I CILJEVIMA OPĆINE GORNJI MIHALJEVEC

 

VIZIJA

Želimo biti učinkovita i transparentna uprava koja će pružanjem kvalitetnih i svima dostupnih javnih usluga uživati povjerenje zainteresiranih strana: građana, subjekata u društvenim djelatnostima, gospodarskim subjektima, poslovnim partnerima, nevladinim organizacijama i turistima posjetiteljima općine.

Općina Gornji Mihaljevec pogranična je općina koja graniči na zapadu sa Republikom Slovenijom. Smještena je na pitomim brežuljcima Međimurske županije.

Površinom od 32,15 km2 općina Gornji Mihaljevec spada u red srednje velikih općina.

Obuhvaća 12 naselja i to Badličan, Bogdanovec, Dragoslavec Breg, Dragoslavec Selo, Gornja Dubrava, Gornji Mihaljevec, Martinuševec, Tupkovec, Vugrišinec i Vukanovec.

Stanovništvo se pretežito bavi poljoprivrednom djelatnošću, ratarstvom, vinogradarstvom, voćarstvom, stočarstvom te kooperacijama sa mesnom industrijom.

Svojim smještajem i privlačnošću krajolika  u Općini se razvija seoski turizam, a također postoje pogodnosti za  otvaranje manjih pogona za preradu voća, povrća i mini mljekara.

S obzirom da na području Općine nema nikakvih industrijskih pogona, sačuvan je prirodni okoliš od zagađenja. Da se zadrži stanovništvo na području općine (pogotovo mlađe) neophodno je potrebno izgraditi adekvatnu komunalnu, prometnu i energetsku infrastrukturu. Isto tako potrebno je osigurati visoku razinu obrazovanja, kvalitetnu zdravstvenu uslugu, te športsko-rekreacijsku infrastrukturu kako bi se povećao životni standard žitelja općine i cjelokupnog stanovništva.


MISIJA

Općinska uprava Općine Gornji Mihaljevec, obavljanjem poslova iz samoupravnog djelokruga, na zakonit, učinkovit, ekonomičan i transparentan način unapređuje kvalitetu života i rada u Općini Gornji Mihaljevec svim svojim građanima pružanjem izvrsne usluge, omogućavanjem participacije u odlučivanju, odgovornim upravljanjem javnim dobrima, protokom informacija, te nadasve ljubaznim i efikasnim radom administracije.

CILJEVI

  • Poboljšanje raspolaganja, upravljanja i korištenja imovine u vlasništvu Općine
  • Povećanje naplate prihoda koji pripadaju Općini Gornji Mihaljevec
  • Poboljšanje uvjeta za efikasnu protupožarnu i civilnu zaštitu
  • Poboljšanje zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba i obavljanje poslova socijalne skrbi
  • Uređenje naselja na području Općine Gornji Mihaljevec, poboljšanje kvalitete stanovanja i komunalnih djelatnosti, očuvanje komunalnog reda
  • Izgradnja objekata komunalne infrastrukture (vodovod i kanalizacija, groblja, poduzetnička infrastruktura, održiva javna rasvjeta – projekt poboljšanja energetske učinkovitosti i smanjenja svjetlosnog zagađenja); osiguranje uvjeta za održivi razvitak komunalnih djelatnosti
  • Jasno definiranje ovlasti i odgovornosti u poslovnim procesima, te jačanje upravljačke strukture u upravljanju rizicima u procesima
  • Poboljšanje uvjeta u oblasti predškolskog uzrasta, odgoja i osnovnog obrazovanja,  primarne zdravstvene zaštite, kulture, tjelesne kulture i športa, te poticanje primjene djelotvornih mjera radi zaštite životnog standarda
  • Povećanje promidžbe poduzetničkih aktivnosti uvažavajući lokalne posebnosti i poštivanje prirodnih i prostornih mogućnosti

Načelnik
Franjo KovačićKLASA: 400-01/09-01/8
URBROJ: 2109/21-01-09-1
Gornji Mihaljevec, 28.12.2009.g.

Razvojna strategija Općine

Klikom na sliku iznad otvara se Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec za razdoblje od 2016. do 2020. godine. (pdf)

Zaštitimo se od komaraca

Klikom na sliku iznad otvara se promotivni letak

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u dijelu naselja Tupkovec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Uvođenje ekološke rasvjete

Sufinaciranje rasvjeta

Zaštita od komaraca

Klikom na sliku iznad otvara se promotivni letak