Godišnji plan raspisivanja javnih poziva za financiranje

Na temelju članka 8. odredbe Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), članka 16. Pravilnika o financiranju programa i projekata koje provode organizacije civilnog društva („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/17) i članka 43. Statuta Općine Gornji Mihaljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ 2/19, 5/20),  načelnik Općine Gornji Mihaljevec donio je

GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA JAVNIH POZIVA ZA FINANCIRANJE IZ PRORAČUNA OPĆINE GORNJI MIHALJEVEC ZA 2023. GODINU.

Dokument se može preuzeti pritiskom na poveznicu “Preuzimanje”s desne strane.

File Type: docx
Categories: Javni pozivi
Tags: Javni pozivi
Downloads: 45
Previous Vodič kroz proračun za građane 2023.

Gornji Mihaljevec 74,

40306 Macinec

Pon, sri, čet, pet: 11:00 – 14:00

Uto: 16:00 – 19:00 

Korisni linkovi

Vremenska stanica

Općina Gornji Mihaljevec © 2023. Sva prava pridržana.