Javni poziv za financiranje projekata OCD

Javni poziv za prijavu programa/projekata organizacija civilnog društva za financiranje iz Proračuna općine Gornji Mihaljevec za 2017. godinu (sa uputama za prijavitelje).

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata organizacija civilnog društva za financiranje iz Proračuna Općine Gornji Mihaljevec za 2017. godinu, sukladno Pravilniku o financiranju programa i projekata koje provode organizacije civilnog društva i Odluci o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Gornji Mihaljevec za 2017. godinu namijenjenih financiranju projekata i programa namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Gornji Mihaljevec za 2017.

Ukupno planirana vrijednost natječaja je 171.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 500,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 50.000,00 kuna.

Udruge sukladno ovom Javnom pozivu mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja: kultura, tehnička kultura, sport, odgoj i obrazovanje, udruge proizašle iz Domovinskog rata, udruge invalida, humanitarne udruge, vjerske zajednice, udruge mladih, socijalna skrb, zdravstvo, razvoj i demokratizacija društva, razvoj mjesne samouprave, razvoj turizma, raspoređeno po sljedećim programima:

  1. Kultura- 31.000,00 kuna
  2. Sport, rekreacija i slobodno vrijeme- 110.000,00 kuna
  3. Programi udruga građana- 30.000,00 kuna

 

 ARHIVA DOKUMENATA:

Javni poziv za prijavu programa/projekata organizacija civilnog društva za financiranje iz Proračuna općine Gornji Mihaljevec za 2017. godinu

Obrazac 1 - Osnovni podaci

Obrazac 2 - Izjava o financiranju projekta

Obrazac 3 - Izjava o partnerstvu

Obrazac za izradu izvješća udruge 2017

Odluka o načinu raspodjele sredstava    ==> Izmjena Odluke o načinu raspodjele sredstava

Ogledni obrazac Ugovora

Ogledni obrazac za procjenu kvalitete prijave

Pravilnik o financiranju udruga