Plus hosting - banner

Održavanje županijskih i lokalnih cesta

Za više informacija klikni na sliku

Eko flor - obavijest

Za više informacija klikni na sliku
Za original obavijesti, klikni na sliku!
Za pregled Proračuna, klikni na sliku!

Imenovanje glavnog urednika lista „Mihalovčan“

Na temelju članka 43. Statuta Općine Gornji Mihaljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 05/13.), načelnik Općine Gornji Mihaljevec, 3.12.2018.godine, donosi

ODLUKU

o imenovanju Jasenke Novak, zamjenice načelnika Općine Gornji Mihaljevec, na mjesto glavnog urednika lista „Mihalovčan“

 

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuje se Jasenka Novak iz Gornjeg Mihaljevca 43, zamjenica načelnika Općine Gornji Mihaljevec, za glavnog urednika lista „Mihalovčan“.

Članak 2.

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na Internet stranici Općine Gornji Mihaljevec.

 

KLASA:022-05/18-01/1

URBROJ:2109/21-01-18-1

Gornji Mihaljevec, 03.12.2018.

NAČELNIK OPĆINE
Goran Lovrec

Odluka o imenovanju Jasenke Novak, zamjenice načelnika Općine Gornji Mihaljevec, na mjesto glavnog urednika lista „Mihalovčan“ (original pdf)

Razvojna strategija Općine

Klikom na sliku iznad otvara se Strategija razvoja Općine Gornji Mihaljevec za razdoblje od 2016. do 2020. godine. (pdf)

Zaštitimo se od komaraca

Klikom na sliku iznad otvara se promotivni letak

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u dijelu naselja Tupkovec

Klikom na sliku otvaraju se podaci o projektu

Uvođenje ekološke rasvjete

Sufinaciranje rasvjeta

Zaštita od komaraca

Klikom na sliku iznad otvara se promotivni letak