Imenovan Pročelnik JUO Općine G. Mihaljevec

  • Objavljeno: Ponedjeljak, 26 Veljača 2018 06:09

Općina Gornji Mihaljevec je dobila Pročelnika JUO. Na objavljeni Javno natječaj za radno mjesto pročelnika JUO u Općinu Gornji Mihaljevec javilo se 7 kandidata. U složenom postupku provjere znanja i sposobnosti, najbolje rezultate je ostvario gospodin Karlo Miljančić iz Gornjeg Mihaljevca, dipl. oec, te je Rješenjem Načelnika Općine imenovan za pročelniika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornji Mihaljevec, na neodređeno vrijeme, na puno radno vrijeme (8 sata dnevno).

Više:Imenovan Pročelnik JUO Općine G. Mihaljevec

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

  • Objavljeno: Utorak, 27 Ožujak 2018 18:20

Temeljem članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08. 36/09, 150/11, 144/12), te članka 43 Statuta Općine Gornji Mihaljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13), Općinski načelnik Općine Gornji Mihaljevec,  je donio Odluku o imenovanju službenika za informiranje u Općini Gornji Mihaljevec.

Više:Odluka o imenovanju službenika za informiranje